Asbest en Zelf Aangebrachte Voorzieningen


Voor informatie asbest kijk op de website van;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Wilt u zelf veranderingen aanbrengen in de woning?

Vraag altijd toestemming of overleg met uw verhuurder wat de voorwaarden zijn.

Er zijn een tal van mogelijkheden te benoemen wat onder het Z.A.V. beleid kan vallen. In het kort, alles wat niet standaard is in de woning en u wilt gaan veranderen. Een kleine opsomming, keukenblok, aanrechtbladen, wandtegels, verwijderde wanden, aanbouw, schuur, deuren, dakraam, trap, vensterbank, verwarming sanitair, douche ect. ect.

Ook kan het zijn dat er in het verleden al een ZAV is aangebracht. Informeer bij de verhuurder als dit het geval is en ook beschreven in het opleverings formulier. Is dit niet het geval? Vermeld het op het startopname formulier.
Enkele vragen ................ als planmatig het keukenblok wordt vervangen, krijg je dan weer de zelfde soort keukenblok/lengte blad terug of een standaard keukenblok. Wie heeft het onderhoud van de ZAV. Mag je het weghalen. Is de ZAV voorziening in de huurprijs meeberekend. Wat als je de woning verlaat mag het dan achterblijven.

Afspraken omtrend de ZAV dienen altijd schriftelijk vastgeleggen te worden en tevens is het aan te raden enkele foto's te maken.

Uitleg wet Z.A.V.

Als de verandering of verbetering zonder noemenswaardige kosten hersteld kan worden bij opzegging van de huur, hoeft hiervoor geen toestemming meer gevraagd te worden. Als er wel kosten gepaard gaan met het herstel van de verandering, moet hiervoor schriftelijk toestemming worden gevraagd bij de woningcorporatie.

Als er toestemming is gegeven en het werk volgens de gestelde voorwaarden is uitgevoerd, hoeft de verandering of verbetering bij opzegging van de huur niet ongedaan gemaakt te worden. De woningcorporatie neemt de voorzieningen dan bij vertrek uit de woning over.

In sommige gevallen krijgt de huurder bij verhuizing een vergoeding van de verhuurder als compensatie voor de waarde van de zelf aangebrachte voorzieningen. (bron; woonkennis)

Kort samengevat:

De verplichtingen van de huurder bij Z.A.V.

  • Huurder mag zonder toestemming voorzieningen aanbrengen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt;

  • Huurder heeft voor ingrijpende wijzigingen toestemming van de verhuurder nodig;

  • Bij woonruimte moet de verhuurder deze toestemming in ieder geval verlenen indien de voorzieningen de verhuurbaarheid van het gehuurde niet schade, dan wel niet leiden tot een waardedaling van het gehuurde;

  • Als de verhuurder toestemming weigert, kan de huurder toestemming aan de kantonrechter vragen;

  • De rechter wijst de vordering in ieder geval toe, als het om een voorziening gaat die de verhuurbaarheid van het gehuurde niet schaadt en niet tot een waardedaling van het gehuurde kan leiden. De rechter verleent zijn toestemming indien de voorzieningen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde of de voorzieningen het woongenot verhogen en geen zwaarwichtige bezwaren aan de zijde van de verhuurder zich tegen het aanbrengen daarvan verzetten;

  • De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden, zoals het verhogen van de huurprijs, als de voorzieningen daartoe aanleiding geven (dit komt voor wanneer de verhuurder ook kosten bijdraagt bij het aanbrengen van de voorziening);

  • Vergoeding voor voorzieningen die huurder aan het eind van de huur in de woning laat zitten. Voorziening dient wel met toestemming te zijn aangebracht, huurder heeft kosten nog niet terug kunnen verdienen, deskundig uitgevoerd en het levert profijt op voor verhuurder.