Startopname huurwoning

Voor duidelijkheid bij huren...


Van huurders wordt steeds meer verwacht dat ze zich zelf moeten redden in de huidige maatschappij.

Gedurende mijn loopbaan ben ik al heel wat problemen tegen gekomen als een huurder de huurwoning bij het beëindigen van de huur ging verlaten.

De huurder had in het verleden zaken overgenomen of gebreken niet doorgegeven, wat bij eindopname resulteerde in een dure eindafrekening en/of oneningheid met de verhuurder. Het gevolg : boze telefoontjes, aanmaningen, rechtzaken; terwijl dit allemaal voorkomen had kunnen worden.

Uw verhuurder heeft de plicht een woning technisch in goede staat aan u op te leveren. Maar wat, als er geen oplevering meer van de woning wordt gedaan ?

Weet u dan ;

 • Hoe een woning moet worden opgeleverd?
 • Of er gebreken in de woning aanwezig zijn?
 • Of er asbest in de woning aanwezig is?
 • Of er Z.A.V. voorzieningen zijn in de woning ? (Zelf Aangebrachte Voorziengen)
 • Wie het onderhoud van de Z.A.V. pleegt en/of betaalt?
 • Welke goederen of veranderingen u heeft overgenomen?
 • Wat het risico van overname is?Bovenstaande is maar een kleine opsomming aan vragen. Maar het zijn wel zaken die u als huurder geacht wordt te weten.

Eigenlijk wel raar, dat als u een woning gaat kopen, dit veelal gedaan wordt in het bijzijn van een onafhankelijk persoon, zoals bijvoorbeeld makelaar of bouwkundige. Maar als u gaat huren gebeurt dit steeds minder of helemaal niet, terwijl u wel grotendeels verantwoordelijk bent voor het gehuurde en daarop bij beëindiging van de huur ook aangesproken wordt.

Dit alles kan worden voorkomen ; ik kan voor u optreden als onafhankelijke tussenpersoon in het belang van de huurder, maar eventueel ook in het belang van de verhuurder . Dat kan betekenen :

 • Meegaan bij de onderhandelingen
 • Advies geven omtrent overname
 • Het maken van een startopname
 • Het eventueel beantwoorden van andere vragen