Verhuurconsulent

Wat neem je over... en wat niet?


Soms zijn huurders niet in staat te overzien wat de consequenties zijn bij overname van goederen danwel wijzigingen in de nieuwe huurwoning. Het betreft hier overname van de vorige (vertrekkende) huurder. Bij overname door de nieuwe huurder, wordt deze daarmee aansprakelijk voor onderhoud/ gebreken /verwijderingen en wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan muurdoorbraken, plavuizen vloeren, eigen keukens etc.etc.

Gedurende mijn loopbaan heb ik heel wat van deze situaties meegemaakt, waarbij een huurder verantwoordelijk werd gesteld voor de door hem overgenomen zaken op het moment dat deze de woning weer wilde verlaten. Indien de volgende huurder de door de huidige (vertrekkende ) huurder overgenomen zaken niet weer wil overnemen, moet de vertrekkende huurder op zijn kosten alles terugbrengen in de oorspronkelijke staat en doet hij dit niet, dan worden de kosten door de verhuurder op hem verhaald.

Gevolg was dat, vrienden, familie, vrijwilligers werden opgeroepen om te helpen herstellen, om hoge kosten te vermijden

De vertrekkende huurders vertelden mij dan, dat toen ze de huurwoning accepteerden, ze alles moesten overnemen van de oude huurder. "Anders gaat het niet door en haal ik alles weg" was een uitspraak waarmee de nieuwe huurder onder druk werd gezet. Dit had de vetrekkende huurder niet mogen en niet kunnen zeggen. Mensen hebben niet alleen gehandeld onder druk, maar vooral door onwetendheid hebben zij de overname formulieren ondertekend. Dit gebeurt tussen nieuwe en vertrekkende huurder onderling, zonder dat daarbij de verhuurder aanwezig is. Uw verhuurder is hier geen partij in en weet vaak ook niet wat er onderling besproken is.

Dit alles kan voorkomen worden ! Ik ben voor u de onafhankelijke verhuurconsulent om u in dit traject te begeleiden.

Lucide Home gaat met u mee naar de eerste bezichtiging in de nieuwe huurwoning; geeft u advies qua overname, kan bij een overname gesprek aanwezig zijn en kan een startopname maken van de huurwoning bij aanvang huurperiode.